Công Ty TNHH Cơ khí Era

Công Ty TNHH Cơ khí Era

Địa chỉ: Số 45, Đường 22 Phường 11, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh Email: era@eratools.com.vn Hotline: 0283755904

Phay Hợp Kim MX225,MX230.

pro-pic-detail

Phay Hợp Kim MX225,MX230.

Lượt xem:  483 Lượt xem
Mã sản phẩm:  MX225,MX230
Giá bán:  Liên hệ
Thương hiệu:   NS Tool
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật


 

Sản phẩm cùng loại

Phay Hợp Kim MSBH230 Phay Hợp Kim MSBH230 Phay Hợp Kim MX235 Phay Hợp Kim MX235 Phay Hợp Kim MX240 Phay Hợp Kim MX240 Phay Hợp Kim MX245 Phay Hợp Kim MX245 Phay Hợp Kim MX425,MX430. Phay Hợp Kim MX425,MX430. Phay Hợp Kim MX435,MX440 Phay Hợp Kim MX435,MX440 Phay Hợp Kim MX445 Phay Hợp Kim MX445 Phay Hợp Kim MXH225 Phay Hợp Kim MXH225 Phay Hợp Kim MXH230 Phay Hợp Kim MXH230 Phay Hợp Kim MXH235 Phay Hợp Kim MXH235 Phay Hợp Kim MXH240,MXH245 Phay Hợp Kim MXH240,MXH245 Phay Hợp Kim MXH225P Phay Hợp Kim MXH225P Phay Hợp Kim MXH230P Phay Hợp Kim MXH230P Phay Hợp Kim MXH235P Phay Hợp Kim MXH235P Phay Hợp Kim MSE230SS Phay Hợp Kim MSE230SS Phay Hợp Kim MSE230P,MSE230 Phay Hợp Kim MSE230P,MSE230 Phay Hợp Kim MSE230M,MSEM230 Phay Hợp Kim MSE230M,MSEM230 Phay Hợp Kim MSE420P,MSE430 Phay Hợp Kim MSE420P,MSE430 Phay Hợp Kim MESM430 Phay Hợp Kim MESM430 Phay Hợp Kim MSB230 Phay Hợp Kim MSB230 Phay Hợp Kim MRB230 Phay Hợp Kim MRB230 Phay Hợp Kim MHDH445, MHDH645 Phay Hợp Kim MHDH445, MHDH645 Phay Hợp Kim MHRH230 Phay Hợp Kim MHRH230 Phay Hợp Kim MHRH430 Phay Hợp Kim MHRH430 Phay Hợp Kim MRBH230 Phay Hợp Kim MRBH230
Nachi
ERA TOOLS
YG-1
Mitsubishi
DAIICHI TOOLS
EIKO
HAYASAKA MFG. CO., LTD.
NS Tool
FCT